Thông tin liên hệ

Liên hệ: Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ: Đàm Quang Trung, phường Long Biên - Xem trên bản đồ

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

ID: ***364
  • 15/07/2019
  • Tài khoản: Bình thường

 

 

Tải xuống ứng dụng trangdangtin cho iOS hoặc Android

Mua và bán nhanh hơn khi đang di chuyển