bán khách sạn quận 3

Từ khóa bán khách sạn quận 3 1 kết quả bất động sản

 

Từ khóa bán khách sạn quận 3

bán khách sạn quận 3- QUẬN 3 THU NHẬP KHỦNG THU NHẬP 1 TỶ/NĂM - NGỖNG ĐẺ TRỨNG VÀNG

bán khách sạn quận 3- QUẬN 3 THU NHẬP KHỦNG 
THU NHẬP 1 TỶ/NĂM - NGỖNG ĐẺ TRỨNG VÀNG 3

bán khách sạn quận 3- QUẬN 3 THU NHẬP KHỦNG THU NHẬP 1 TỶ/NĂM - NGỖNG ĐẺ TRỨNG VÀNG

  • TP. Hồ Chí Minh
  • 2 tháng trước
  • Cách: 14155km
  • Nhà hẻm/ngõ
  • 55m2
  • 5
  • 5
145 tỷ VNĐ

Nguyễn Trí Đức

  • TP. Hồ Chí Minh
  • 2 tháng trước
  • Cách: 14155km
145 tỷ VNĐ

bởi Nguyễn Trí Đức