cho thuê kho xưởng khu công nghiệp tiên sơn

Từ khóa cho thuê kho xưởng khu công nghiệp tiên sơn 5 kết quả bất động sản

 

Từ khóa cho thuê kho xưởng khu công nghiệp tiên sơn

Cho thuê nhà xưởng KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh – 800m2, giá rẻ.

Cho thuê nhà xưởng KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh – 800m2, giá rẻ. 2

Cho thuê nhà xưởng KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh – 800m2, giá rẻ.

 • Bắc Ninh
 • 2 tháng trước
 • Cách: 13328km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
 • 800m2
60.000.000 VNĐ

Hoàng Trưởng

 • Bắc Ninh
 • 2 tháng trước
 • Cách: 13328km
60.000.000 VNĐ

bởi Hoàng Trưởng

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ, diện tích 1.700m2 KCN Đại Đồng, sàn Sơn Epoxy

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ, diện tích 1.700m2 KCN Đại Đồng, sàn Sơn Epoxy 2

Cho thuê nhà xưởng giá rẻ, diện tích 1.700m2 KCN Đại Đồng, sàn Sơn Epoxy

 • Bắc Ninh
 • 2 tháng trước
 • Cách: 13332km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
 • 1700m2
107.000.000 VNĐ

Hoàng Trưởng

 • Bắc Ninh
 • 2 tháng trước
 • Cách: 13332km
107.000.000 VNĐ

bởi Hoàng Trưởng

Cho thuê nhà xưởng hơn 5.000m2, KCN Quế Võ 3. Độc lập, đăng ký EPE.

Cho thuê nhà xưởng hơn 5.000m2, KCN Quế Võ 3. Độc lập, đăng ký EPE. 2

Cho thuê nhà xưởng hơn 5.000m2, KCN Quế Võ 3. Độc lập, đăng ký EPE.

 • Bắc Ninh
 • 2 tháng trước
 • Cách: 13328km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
 • 5000m2
427.000.000 VNĐ

Hoàng Trưởng

 • Bắc Ninh
 • 2 tháng trước
 • Cách: 13328km
427.000.000 VNĐ

bởi Hoàng Trưởng

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Đại Đồng – Bắc Ninh 500m2, giá cực rẻ, xưởng đẹp.

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Đại Đồng – Bắc Ninh 500m2, giá cực rẻ, xưởng đẹp. 2

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Đại Đồng – Bắc Ninh 500m2, giá cực rẻ, xưởng đẹp.

 • Bắc Ninh
 • 12 tháng trước
 • Cách: 13316km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
 • 500m2
37.000.000 VNĐ

Hoàng Trưởng

 • Bắc Ninh
 • 12 tháng trước
 • Cách: 13316km
37.000.000 VNĐ

bởi Hoàng Trưởng

Cho thuê nhà xưởng giá tốt KCN Đại Đồng – Tiên Sơn, diện tích từ 500m2 – 4000m2

Cho thuê nhà xưởng giá tốt KCN Đại Đồng – Tiên Sơn, diện tích từ 500m2 – 4000m2 2

Cho thuê nhà xưởng giá tốt KCN Đại Đồng – Tiên Sơn, diện tích từ 500m2 – 4000m2

 • Bắc Ninh
 • 12 tháng trước
 • Cách: 13316km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
 • 2400m2
112.000.000 VNĐ

Hoàng Trưởng

 • Bắc Ninh
 • 12 tháng trước
 • Cách: 13316km
112.000.000 VNĐ

bởi Hoàng Trưởng