cho thuê xưởng kcn tân quang

Từ khóa cho thuê xưởng kcn tân quang 2 kết quả bất động sản

 

Từ khóa cho thuê xưởng kcn tân quang

Cho thuê kho xưởng Hưng Yên 1000 m2 - 2000 m2 - 3000 m2 - 4000 m2 - 5000 m2 - 6000 m2 - 8000 m2

  • Hưng Yên
  • 4 năm trước
  • Cách: 13036km
Liên hệ

bởi Kmass NG

Cho thuê kho xưởng Hưng Yên 1200 m2 - 1500 m2 - 2500 m2 - 3500 m2 - 4500 m2 - 5500 m2 - 6500 m2

  • Hưng Yên
  • 4 năm trước
  • Cách: 13036km
Liên hệ

bởi Kmass NG