kho xưởng bình tân

Từ khóa kho xưởng bình tân 32 kết quả bất động sản

 

Từ khóa kho xưởng bình tân

*Cho thuê kho xưởng đường 18B quận Bình Tân 450m2 giá 22,5 triệu /tháng

*Cho thuê kho xưởng đường 18B quận Bình Tân 450m2 giá 22,5 triệu /tháng

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi dangdien

Cho thuê nhà xưởng đường số 8(bênh kia QL1A.Đối diện trạm thu phí An Sương) quận Bình Tân(200m2)

Cho thuê nhà xưởng đường số 8(bênh kia QL1A.Đối diện trạm thu phí An Sương) quận Bình Tân(200m2)

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
 • Đất dự án, Khu dân cư
 • 400m2
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi dangdien

Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2-3 quận Bình Tân(300m2)Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2-3 qu

Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2-3 quận Bình Tân(300m2)Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2-3 qu

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi dangdien

Cho thuê nhà xưởng đường Kênh 19/5 quận Bình Tân(200m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Kênh 19/5 quận Bình Tân(200m2)

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi dangdien

Cho thuê nhà xưởng đường 181b quận Bình Tân(160m2)

Cho thuê nhà xưởng đường 181b quận Bình Tân(160m2)

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14043km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14043km
Liên hệ

bởi dangdien

Cho thuê nhà xưởng đường Khu Tái Định Cư Quân 5 quận Bình Tân(300m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Khu Tái Định Cư Quân 5 quận Bình Tân(300m2)

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi dangdien

Cho thuê nhà xưởng đường Tây Lân (bến lội)quậnBìnhTân(300m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Tây Lân (bến lội)quậnBìnhTân(300m2)

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
Liên hệ

dangdien

 • TP. HCM
 • 4 tháng trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi dangdien

Cần cho thuê kho xưởng đường Phan Anh, Bình Tân, diện tích 2.800m2, giá tốt khu Bình Tân

Cần cho thuê kho xưởng đường Phan Anh, Bình Tân, diện tích 2.800m2, giá tốt khu Bình Tân 4

Cần cho thuê kho xưởng đường Phan Anh, Bình Tân, diện tích 2.800m2, giá tốt khu Bình Tân

 • TP. HCM
 • 1 năm trước
 • Cách: 14049km
 • Đất nông nghiệp, kho bãi
 • 2800m2
Liên hệ

VuongThinhPhat Logistics

 • TP. HCM
 • 1 năm trước
 • Cách: 14049km
Liên hệ

bởi VuongThinhPhat Logistics