mua building

Từ khóa mua building 72 kết quả bất động sản

 

Từ khóa mua building

Bán Đất Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

Bán Đất Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 202m2
 • 3
820.000.000 VNĐ

vu Long

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
820.000.000 VNĐ

bởi vu Long

Bán Đất Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

Bán Đất Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ 5

Bán Đất Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 202m2
 • 3
820.000.000 VNĐ

long vũ chu

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
820.000.000 VNĐ

bởi long vũ chu

Nhà Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An– Lô góc 4 thoáng–202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

Nhà Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An– Lô góc 4 thoáng–202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ 6

Nhà Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An– Lô góc 4 thoáng–202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 202m2
 • 3
820.000.000 VNĐ

vu Long

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
820.000.000 VNĐ

bởi vu Long

Nhà Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

Nhà Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ 6

Nhà Mặt Phố Đường Tây Hồ Quảng An – Lô góc 4 thoáng – 202m2-Mặt tiền 8M-82 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 202m2
 • 8
820.000.000 VNĐ

long vũ chu

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
820.000.000 VNĐ

bởi long vũ chu

Bán Tòa Chung Cư MiNI Ngã Tư Sở - 63 phòng Full Đồ -DT 230TR/TH– 166M2- 25 TỶ

Bán Tòa Chung Cư MiNI Ngã Tư Sở - 63 phòng Full Đồ -DT 230TR/TH– 166M2- 25 TỶ 4

Bán Tòa Chung Cư MiNI Ngã Tư Sở - 63 phòng Full Đồ -DT 230TR/TH– 166M2- 25 TỶ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 166m2
 • 63
250.000.000 VNĐ

long vũ chu

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
250.000.000 VNĐ

bởi long vũ chu

Bán Tòa Chung Cư MiNI Ngã Tư Sở - 63 phòng Full Đồ -DT 230TR/TH– 166M2- 25 TỶ

Bán Tòa Chung Cư MiNI Ngã Tư Sở - 63 phòng Full Đồ -DT 230TR/TH– 166M2- 25 TỶ 4

Bán Tòa Chung Cư MiNI Ngã Tư Sở - 63 phòng Full Đồ -DT 230TR/TH– 166M2- 25 TỶ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 166m2
 • 63
250.000.000 VNĐ

vu Long

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
250.000.000 VNĐ

bởi vu Long

Tòa Chung Cư Mini Giáp Nhất-Ngã Tư sở-9 Tầng 1 Hầm-DT 230Tr/Th– 63 phòng full đồ -25 tỷ

Tòa Chung Cư Mini Giáp Nhất-Ngã Tư sở-9 Tầng 1 Hầm-DT 230Tr/Th– 63 phòng full đồ -25 tỷ 6

Tòa Chung Cư Mini Giáp Nhất-Ngã Tư sở-9 Tầng 1 Hầm-DT 230Tr/Th– 63 phòng full đồ -25 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 166m2
 • 63
250.000.000 VNĐ

vu Long

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
250.000.000 VNĐ

bởi vu Long

Tòa Chung Cư Mini Giáp Nhất-Ngã Tư sở-1 Hầm-DT 230Tr/Th–63 phòng full đồ -25 tỷ

Tòa Chung Cư Mini Giáp Nhất-Ngã Tư sở-1 Hầm-DT 230Tr/Th–63 phòng full đồ -25 tỷ 6

Tòa Chung Cư Mini Giáp Nhất-Ngã Tư sở-1 Hầm-DT 230Tr/Th–63 phòng full đồ -25 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 166m2
 • 63
250.000.000 VNĐ

long vũ chu

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
250.000.000 VNĐ

bởi long vũ chu

Bán 3 Tòa CMMN Giáp Nhất – 145 Phòng FULL nội thất Dòng tiền 500TR/Th-470M2- 70.2 tỷ

Bán 3 Tòa CMMN Giáp Nhất – 145 Phòng FULL nội thất Dòng tiền 500TR/Th-470M2- 70.2 tỷ 5

Bán 3 Tòa CMMN Giáp Nhất – 145 Phòng FULL nội thất Dòng tiền 500TR/Th-470M2- 70.2 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 470m2
 • 99
7 tỷ 20 triệu VNĐ

vu Long

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
7 tỷ 20 triệu VNĐ

bởi vu Long

Bán Đất Mặt Phố Kim Giang-3 Mặt Thoáng -810M2- Chia 21 Lô -48.6 tỷ

Bán Đất Mặt Phố Kim Giang-3 Mặt Thoáng -810M2- Chia 21 Lô -48.6 tỷ

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 810m2
 • 1
486.000.000 VNĐ

long vũ chu

 • Hà Nội
 • 2 tháng trước
 • Cách: 14549km
486.000.000 VNĐ

bởi long vũ chu

Tòa Nhà Văn Phòng 10 Tầng Lô Góc Ngã Ba Trường Chinh – Phương Liệt – 190m2- 68 tỷ

Tòa Nhà Văn Phòng 10 Tầng Lô Góc Ngã Ba Trường Chinh – Phương Liệt – 190m2- 68 tỷ

 • Hà Nội
 • 3 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 190m2
 • 10
680.000.000 VNĐ

vu Long

 • Hà Nội
 • 3 tháng trước
 • Cách: 14549km
680.000.000 VNĐ

bởi vu Long

Tòa Nhà Văn Phòng 10 Tầng Mặt Phố Phương Liệt trường chinh -220m2/Sàn- 68 tỷ

Tòa Nhà Văn Phòng 10 Tầng Mặt Phố Phương Liệt trường chinh -220m2/Sàn- 68 tỷ 4

Tòa Nhà Văn Phòng 10 Tầng Mặt Phố Phương Liệt trường chinh -220m2/Sàn- 68 tỷ

 • Hà Nội
 • 3 tháng trước
 • Cách: 14549km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 200m2
 • 10
680.000.000 VNĐ

long vũ chu

 • Hà Nội
 • 3 tháng trước
 • Cách: 14549km
680.000.000 VNĐ

bởi long vũ chu