ra mắt dự án thỐng nhẤt smart city vị trí ngay cạnh kcn samsung yên phong

Từ khóa ra mắt dự án thỐng nhẤt smart city vị trí ngay cạnh kcn samsung yên phong 1 kết quả bất động sản

 

Từ khóa ra mắt dự án thỐng nhẤt smart city vị trí ngay cạnh kcn samsung yên phong

Ra mắt dự án THỐNG NHẤT SMART CITY vị trí ngay cạnh KCN Samsung Yên Phong, Bắc Ninh,

Ra mắt dự án THỐNG NHẤT SMART CITY vị trí ngay cạnh KCN Samsung Yên Phong, Bắc Ninh, 3

Ra mắt dự án THỐNG NHẤT SMART CITY vị trí ngay cạnh KCN Samsung Yên Phong, Bắc Ninh,

  • Bắc Ninh
  • 11 tháng trước
  • Đất dự án, Khu dân cư
  • 80m2
22.300.000 VNĐ

Manh Nguyen

  • Bắc Ninh
  • 11 tháng trước
22.300.000 VNĐ

bởi Manh Nguyen