shophouse khu công nghiệp vsip bắc ninh

Từ khóa shophouse khu công nghiệp vsip bắc ninh 3 kết quả bất động sản

 

Từ khóa shophouse khu công nghiệp vsip bắc ninh

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapose thu nhỏ lợi ích đong đầy

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapose thu nhỏ lợi ích đong đầy 3

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapose thu nhỏ lợi ích đong đầy

 • Bắc Ninh
 • 1 năm trước
 • Cách: 13015km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 75m2
2 tỷ 100 triệu VNĐ

an linh hoàng

 • Bắc Ninh
 • 1 năm trước
 • Cách: 13015km
2 tỷ 100 triệu VNĐ

bởi an linh hoàng

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapo thu nhỏ lợi ích đong đầy

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapo thu nhỏ lợi ích đong đầy 4

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapo thu nhỏ lợi ích đong đầy

 • Bắc Ninh
 • 1 năm trước
 • Cách: 13015km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 75m2
2 tỷ 100 triệu VNĐ

an linh hoàng

 • Bắc Ninh
 • 1 năm trước
 • Cách: 13015km
2 tỷ 100 triệu VNĐ

bởi an linh hoàng

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapo thu nhỏ lợi ích đong đầy

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapo thu nhỏ lợi ích đong đầy 3

Shophouse khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Singapo thu nhỏ lợi ích đong đầy

 • Bắc Ninh
 • 1 năm trước
 • Cách: 13015km
 • Nhà mặt tiền/phố
 • 75m2
2 VNĐ

an linh hoàng

 • Bắc Ninh
 • 1 năm trước
 • Cách: 13015km
2 VNĐ

bởi an linh hoàng