tòa nhà the sun thảo Điền

Từ khóa tòa nhà the sun thảo Điền 1 kết quả bất động sản

 

Từ khóa tòa nhà the sun thảo Điền

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Sun Thảo Điền 120m2 Chỉ 30 triệu bao chi phí quản lý

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Sun Thảo Điền 120m2 Chỉ 30 triệu bao chi phí quản lý 4

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Sun Thảo Điền 120m2 Chỉ 30 triệu bao chi phí quản lý

  • TP. HCM
  • 5 tháng trước
  • Đất dự án, Khu dân cư
30.000.000 VNĐ

Mini Thư

  • TP. HCM
  • 5 tháng trước
30.000.000 VNĐ

bởi Mini Thư