Tìm kiếm diện tích từ 0m2 đến 63m2

Tìm kiếm bất động sản diện tích từ 0m2 đến 63m2 21.129 kết quả bất động sản

 

diện tích từ 0m2 đến 63m2

Nhà nát cần thanh lý 1/2a đường Lê Thị Riêng

  • TP. HCM
  • 2 năm trước
  • Cách: 14448km
2 VNĐ

Nhà nát cần thanh lý 1/2a đường Lê Thị Riêng

  • TP. HCM
  • 2 năm trước
  • Cách: 14447km
2 VNĐ